Odkazy

město Horní Bříza  www.hornibriza.eu
Národní knihovna ČR  www.nkp.cz
Studijní a vědecká knihovna PK  www.svkpl.cz
Knihovna města Plzně  https://www.knihovna.plzen.eu/
Centrální portál českých knihoven https://www.knihovny.cz/
Čtenářův sympatický rádce https://www.ctesyrad.cz

Rosteme s knihou (kampaň na

podporu četby u dětí)

https://www.rostemesknihou.cz
Slovník českých spisovatelů po roce 1945 https://www.slovnikceskeliteratury.cz/
Portál české literatury  www.czechlit.cz
Web o literatuře (k maturitní zkoušce)

https://literatura.topsid.com/

Portál o české i zahraniční literatuře  https://www.iliteratura.cz/
Svaz českých knihkupců a nakladatelů www.sckn.cz
Kramerius (naskenovaná periodika a monografie z 19. století) https://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do
Manuscriptorium (evropská digitální knihovna rukopisů) https://www.manuscriptorium.com/ 
Jednotná informační brána (vyhledávání zahr.i českých článků, taktéž knih) www.jib.cz