2. ročník soutěže "Můj vlastní deník malého velkého čtenáře"

03.11.2014 09:01

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěž Můj vlastní deník "malého" velkého čtenáře pořádá Městská knihovna Horní Bříza a Masarykova základní škola Horní Bříza. Soutěže se může zúčastnit každý žák navštěvující na Masarykově ZŠ 3. - 9. ročník (včetně).

 

II. TYP SOUTĚŽE

Soutěž je graficko-čtenářská. Hodnotit se bude přečtení knih a grafická úprava deníku.

 

III. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Do soutěže se mohou zájemci přihlásit svému učiteli českého jazyka. Hlásit se mohou zájemci již od 1. -31. listopadu. Po přihlášení účastníci obdrží svůj vlastní deník "malého" velkého čtenáře.

Soutěž probíhá ve třech kategorií:

a) 3 . - 4. ročník (počet knih, které je potřeba přečíst: 5)

b) 5. - 7. ročník (počet knih, které je potřeba přečíst: 7)

c) 7. - 9. ročník (počet knih, které je potřeba přečíst: 8)

Zájemci ze 7. ročníku si mohou zvolit, zda se zařadí do kategorie b) nebo c).

Vaším úkolem bude přečíst daný počet knih z námi udaného seznamu knih.

V kategorii A je potřeba přečíst nejméně 3 knihy ze seznamu, zbývající 2 si můžete, ale nemusíte volit z daného seznamu. Pokud se rozhodnete zvolit jiné 2 knihy, musejí se nacházet ve školní nebo v místní městské knihovně.

Totéž platí pro kategorii B, s tím, že povinný počet knih z našeho seznamu jsou nejméně 4, zbývající 3 si můžete volit ze seznamu nebo ve školní knihovně, či v městské knihovně.

V kategorii C je potřeba přečíst nejméně 5 knih ze zvoleného seznamu, zbývající 3 si můžete zvolit ze seznamu nebo vybrat knihy ve školní či v městské knihovně.

 

Knihy si zapíšete podle předlohy do deníku. Obsah knihy neznamená samozřejmě opsat anotaci, nebo si ji stáhnout z internetu. Knížku taktéž ohodnotíte, tj. oznámkujete. Deník si můžete graficky upravovat podle potřeby, tj. můžete si do něj kreslit, něco vystřihnout a nalepit. Fantazii se meze nekladou. Naopak, grafická stránka deníku bude taktéž hodnocená.

Soutěž bude probíhat do 31. března, což je mezní termín odevzdání vašich deníku.

 

PRO TY, KTEŘÍ SE JIŽ ZÚČASTNILI MINULÉHO ROČNÍKU SOUTĚŽE A SOUTĚŽ DOKONČILI, PLATÍ, ŽE SE V JEJICH DENÍKU NESMÍ OBJEVIT ŽÁDNÁ Z KNIH, KTEROU JIŽ PŘEČETLI A DO DENÍKU ZAZNAMENALI MINULÝ ROK. 

 

IV. VYHODNOCOVÁNÍ

V deníku se budou hodnotit tyto kritéria:

1. splnění podmínky přečteného počtu knih pro danou kategorii

2. gramatika a stylistika

3. obsah knihy vlastními slovy, ohodnocení knihy

4. grafická stránka deníku (úprava titulního listu, grafické ztvárnění knih, apod.)

 

V. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Komisí, která bude mít projekt na starosti, se vyberou z každé kategorie tři nejlépe zpracované a nejzajímavější deníky. Celkem bude tedy 9 ohodnocených účastníků. V každé kategorii první tři místa. Na ty nejlepší z vás čekají ceny.

 

Příloha č. 1

Můj vlastní deník.pdf (58,5 kB)

 

Přílohy č. 2

Seznam knih pro 3. - 4. ročník.pdf (861084)

Seznam knih pro 5. - 7. ročník.pdf (1030536)

Seznam knih pro 7. - 9. ročník.pdf (1932583)